Oficina d'Atenció a la Ciutadania

Sou a:

Inici

>>

Informació de la seu

>>

Calendari de dies inhàbils

Informació de la Seu Electrònica

Calendari i hora oficials

Els serveis de la Seu electrònica estan operatius les 24 hores del dia tots els dies de l’any.

Per a qualsevol tràmit, la data i hora oficial de la Seu electrònica és l'única que tindrà validesa legal, i no la de l'equip des del qual es realitzi el tràmit.

La data i hora oficial de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Martorelles se sincronitza amb el laboratori del Real Observatorio de la Armada, dipositari del patró de temps associat al laboratori del Centre Espanyol de Metrologia. Per comprovar-la es pot accedir a l'adreça d'internet:

Centre Espanyol de Meteorología

Dies hàbils i inhàbils

 • Es consideren dies inhàbils els dissabtes, els diumenges i els dies declarats festius (article 30.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre).
 • Es consideren dies hàbils la resta de dies del calendari, és a dir, de dilluns a divendres sempre i que no siguin festius.
Festes laborals

 • Festes generals
  • Són inhàbils els dies que s'estableixen al calendari oficial de festes laborals per a l'any 2021 de la Generalitat de Catalunya.
 • Festes locals
  • 24 de maig
  • 10 de setembre
Còmput de terminis

 • El còmput de terminis ve regulat en el Capítol II del Títol II de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques i per l'article 26 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

  Dades de contacte i horari

  Plaça Ajuntament, 1
  08107 Martorelles (Vallès Oriental)
  Tel: 935705732
  e-mail: martorelles@martorelles.cat
  Horari: Dilluns, dimecres i divendcres de 8 a 14.30 h. Dimarts, de 8 a 19 h. Dijous, de 8 a 15 h. Horari d'estiu, de l'1 de juny al 30 de setembre, de dilluns a divendres 8 a 15 h.

  | © 2020 AJUNTAMENT DE MARTORELLES Tots els drets reservats.
  Llicència d'ús per e-Atiende (OAC/OVAC). Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |  estadisticas