Oficina d'Atenció a la Ciutadania

Sou a:

Inici

>>

Informació de la seu

>>

Verificació de certificats de la seu

Informació de la Seu Electrònica

Verificació de certificats de la Seu

La identificació de la seu electrònica es realitza mitjançant un sistema de signatura electrònica basat en un certificat de dispositiu segur. Aquest certificat identifica el domini de la seu electrònica (https://seu.martorelles.cat)

La informació que conté el certificat és la següent:

  • Codi únic d'identificació: x
  • Prestador de servei de certificació que emet el certificat: AOC
  • Identificació de la seu: seu.martorelles.cat
  • Inici i final del període de validesa del certificat: 29.06.2018 - 8:06 h a 28.06.2020 - 08:06  
  • Límits d'ús del certificat: x
  • Empremta digital del certificat: x
  • L'autenticitat, la integritat i la confidencialitat de les comunicacions entre una persona i la seu electrònica de l'Ajuntament de Martorelles resten garantides mitjançant la utilització del protocol de capa de connexió segura (SSL).

Dades de contacte i horari

Plaça Ajuntament, 1
08107 Martorelles (Vallès Oriental)
Tel: 935705732
e-mail: martorelles@martorelles.cat
Horari: Dilluns, dimecres i divendcres de 8 a 14.30 h. Dimarts, de 8 a 19 h. Dijous, de 8 a 15 h. Horari d'estiu, de l'1 de juny al 30 de setembre, de dilluns a divendres 8 a 15 h.

| © 2020 AJUNTAMENT DE MARTORELLES Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per e-Atiende (OAC/OVAC). Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |estadisticas